من قول دادم  چاپ

تاریخ : شنبه 26 دی 1394 در ساعت 12:29

متنفرم از روزهایی که نمیفهمم دردم چیست..
که هی میروم لب پنجره
زل میزنم به آسمانی که حالا دیگر آبی نیست
هی چای دم میکنم
هی صفحه موبایل را روشن نگه میدارم
کتاب میخوانم
موسیقی چند دقیقه مرهم میشود
چایم را مینوشم
صفحه موبایل خاموش میشود
صدای خواننده میگیرد
شب میشود
هنوز جای چیزی خالی ست
چیزی که نمیدانم چیست 
ولی مطمئنم تو نیستی
من قول دادم عاشقت نباشم
قول دادم بگذارم برای غریبه ی توی خیالت دلنوشته بنویسی 
بدون اینکه مزاحم افکارت شوم
قول دادم جای خالی تورا با آسمان و موسیقی و چای پر کنم
من قول دادم...
ببینم جایی نوشته آدمها همیشه باید پای قول و قرارشان بمانند؟؟؟

نظرات (3)
اره پای قولت بمون چون خیلی با ارزش تر از ادمهایی هست که ادم رو به هر دلیلی (حتی از نظر خودشون موجه) تنها میگذارن
این دردها التیام پیدا میکنه
ولی بدقولی به دلت نه
اره پای قولت بمون چون خیلی با ارزش تر از ادمهایی هست که ادم رو به هر دلیلی (حتی از نظر خودشون موجه) تنها میگذارن
این دردها التیام پیدا میکنه
ولی بدقولی به دلت نه
سلام مریمم کجایی؟فرلموشم کرذی؟
خیلی درگبربودم نبودم اینحا
خوبی عزیزم؟اوضاع چطوره؟
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.